시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Tato uczy Kamila liter na przykładach imion mrówek. Tato ma dobrą pamięć, ale krótką i jest w stanie zapamiętać tylko jedno imię. Kamil nauczy się wszystkich liter, które będą się znajdowały w tym imieniu.

Pomóż tacie Kamila wybrać słowo, które ma najwięcej różnych liter.

입력

W pierwszym wierszu podana jest liczba imion mrówek i: 1 ≤ i ≤ 100. W każdym z następnych wierszy podane jest jedno imię. Imiona składają się tylko z małych liter alfabetu angielskiego, a ich długości nie przekraczają dwudziestu znaków.

출력

Program powinien wypisać największą liczbę różnych liter znajdujących się w pojedynczym imieniu.

예제 입력 1

5
allaqq
qla
polika
hauhau
polipo

예제 출력 1

6