시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Przewodniczący Stonkony chce się dowiedzieć z ilu członków składa się jego organizacja. Zarządził, aby wszyscy członkowie wpisali się na listę obecności. Stonki są mało inteligentne, więc część z nich wpisała się na listę wielokrotnie. Na domiar złego nie potrafią dobrze pisać: mylą się im małe i wielkie litery oraz często wpisują znak - (minus). Pomóż Przewodniczącemu dowiedzieć się, jak duża jest jego organizacja.

Mając daną listę z wpisami (jeden wpis w jednym wierszu) policz, ile różnych nazwisk się na niej znajduje. To samo nazwisko może się pojawić na liście wiele razy. Nazwiska składają się tylko z wielkich liter alfabetu angielskiego i mają co najwyżej 20 znaków. Swoje nazwisko stonka może zapisać:

  • zamieniając niektóre wielkie litery na małe,
  • wstawiając w dowolne miejsce dowolnie dużo znaków - (minus).

Przykład: zapisy A-b oraz --A-B- przedstawiają to samo nazwisko.

입력

W pierwszym wierszu podana jest liczba wpisów j, 1 ≤ j ≤ 10000. W każdym z kolejnych j wierszy podany jest jeden wpis z listy (nie ma ograniczenia na długość tego wpisu, ale wiadomo, że co najwyżej 20 znaków jest różnych od -).

출력

W pierwszym i jedynym wierszu program powinien wypisać liczbę różnych nazwisk znajdujących się na liście.

예제 입력 1

3
-a--E-a
aeA-
ae-

예제 출력 1

2