시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB83375.000%

문제

W bajtockich górach wybudowano tarasy widokowe połączone za pomocą wind. Z tarasu położonego niżej można wjechać na taras sąsiedni, położony wyżej, za tyle kredytek ile wynosi różnica pomiędzy wysokościami tarasów. Z tarasu położonego wyżej na taras położony niżej zjeżdża się za darmo. Tarasy połączone są w łańcuch widokowy, w którym z pierwszego tarasu można dostać się tylko na drugi, z drugiego na pierwszy i trzeci, itd. Policz jaka jest największa liczba różnych tarasów, które bezpośrednio (czyli bez zjeżdżania z tarasu na ziemię) może odwiedzić turysta posiadający tylko k kredytek. Za wjazd na taras, od którego zacznie swoją wędrówkę, turysta nic nie płaci.

입력

W pierwszym wierszu podane są dwie liczby całkowite n, k (1 ≤ n ≤ 20 000, 0 ≤ k ≤ 20 000), oddzielone pojedynczym odstępem. Liczba tarasów to n, a k to liczba kredytek, którymi dysponuje turysta. W kolejnych n wierszach podane są wysokości kolejnych tarasów: h1, h2, ..., hn. Każde hi spełnia nierówności: 1 ≤ hi ≤ 10 000.

출력

Program powinien wypisać tylko jedną liczbę, równą największej liczbie tarasów, które może odwiedzić turysta za k kredytek.

예제 입력 1

5 1
4
2
1
2
4

예제 출력 1

4