시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Wieże Hanoi to tradycyjna zabawa-łamigłówka polegająca na nakładaniu krążków na słupki. Dysponujemy n krążkami o średnicach 1, 2, ..., n i trzema słupkami, które nazwiemy A, B i C. Każdy krążek ma w środku dziurkę, która pozwala nałożyć krążek na słupek. Początkowo wszystkie krążki znajdują się na słupku A i są ułożone począwszy od największego (na dole) do najmniejszego (na górze). Zabawa polega na przeniesieniu wszystkich krążków na jeden z wolnych słupków (powiedzmy B) zgodnie z następującymi zasadami:

  • w jednym ruchu wolno nam wziąć jeden krążek leżący na górze na jednym ze słupków i położyć go na górze na innym słupku;
  • na każdym słupku zawsze musi być zachowany porządek, tzn. krążki muszą leżeć w kolejności od największego (na dole słupka) do najmniejszego (na górze).

Krążki nałożone na jeden słupek nazwiemy wieżą. Podsumowując powyższe zasady, możemy stwierdzić, że:

  • nie jest możliwe wyciągnięcie krążka ze środka wieży lub włożenie krążka do środka wieży;
  • nie wolno brać więcej niż jeden krążek na raz;
  • nie wolno kłaść większego krążka na mniejszym.

Celem w tej zabawie jest przeniesienie wieży z jednego słupka na drugi w najmniejszej, możliwej liczbie ruchów.

Dwubarwne wieże Hanoi, to nieco zmodyfikowana odmiana powyższej układanki. Jak poprzednio mamy trzy słupki i n krążków o średnicach 1, 2, ..., n. Tym razem jednak krążki o średnicach nieparzystych (1, 3, 5, ...) są białe, a krążki o średnicach parzystych (2, 4, 6, ...) są czarne. Celem zabawy jest przeniesienie (zgodnie z podanymi wyżej zasadami) wszystkich krążków białych na słupek B, a krążków czarnych na słupek C.

Napisz program, który wyliczy minimalną liczbę ruchów, potrzebnych do ułożenia krążków białych na słupku B, a krążków czarnych na słupku C.

입력

Program powinien czytać dane z wejścia standardowego. W pierwszym wierszu podana jest liczba n (0 ≤ n ≤ 1 000), oznaczająca liczbę krążków.

출력

Program powinien pisać wynik na wyjście standardowe. Wynikiem powinna być jedna liczba oznaczająca minimalną liczbę ruchów potrzebnych do rozdzielenia białych i czarnych krążków.

예제 입력 1

6

예제 출력 1

45