시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 512 MB64466.667%

문제

Na porannym apelu w koszarach wszyscy przebywający tam żołnierze muszą ustawić się w szeregu. Nie mogą jednak stanąć w dowolnej kolejności, tylko od najwyższego do najniższego. Najwyższy może przy tym stać zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Pomóż im wyznaczyć liczbę sposobów, na jakie mogą ustawić się poprawnie.

Dwa ustawienia żołnierzy uważamy za identyczne wtedy i tylko wtedy, gdy każdy żołnierz w obu ustawieniach ma tego samego sąsiada po lewej stronie (lub w obu nie ma go wcale) oraz w obu ustawieniach ma tego samego sąsiada po prawej stronie (lub w obu nie ma go wcale).

Napisz program, który:

 • wczyta ze standardowego wejścia opis wszystkich przebywających w koszarach żołnierzy,
 • wyznaczy liczbę ustawień żołnierzy w jednym rzędzie w kolejności od najwyższego do najniższego,
 • wypisze cztery ostatnie cyfry dziesiętne wyniku na standardowe wyjście.

입력

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita $n$ ($1 ≤ n ≤ 200\,000$), oznaczająca liczbę żołnierzy w koszarach. Drugi wiersz wejścia zawiera $n$ liczb całkowitych $w_i$ ($1 ≤ w_i ≤ 10^9$), pooddzielanych pojedynczymi odstępami i oznaczających wysokości kolejnych żołnierzy.

출력

Twój program powinien wypisać w pierwszym i jedynym wierszu wyjścia cztery ostatnie cyfry dziesiętne liczby ustawień żołnierzy w jednym rzędzie w kolejności posortowanej względem ich wysokości. Jeżeli wynik jest mniejszy niż $1\,000$, to należy wypisać wszystkie jego cyfry.

예제 입력 1

7
2 3 1 4 4 5 2

예제 출력 1

8

힌트

Oto wszystkie poprawne ustawienia żołnierzy z przykładu (w nawiasach znajdują się wysokości żołnierzy, a poza nimi - ich numery, zgodne z kolejnością z wejścia):

 • 3 (1), 1 (2), 7 (2), 2 (3), 4 (4), 5 (4), 6 (5)
 • 3 (1), 7 (2), 1 (2), 2 (3), 4 (4), 5 (4), 6 (5)
 • 3 (1), 1 (2), 7 (2), 2 (3), 5 (4), 4 (4), 6 (5)
 • 3 (1), 7 (2), 1 (2), 2 (3), 5 (4), 4 (4), 6 (5)
 • 6 (5), 4 (4), 5 (4), 2 (3), 1 (2), 7 (2), 3 (1)
 • 6 (5), 5 (4), 4 (4), 2 (3), 1 (2), 7 (2), 3 (1)
 • 6 (5), 4 (4), 5 (4), 2 (3), 7 (2), 1 (2), 3 (1)
 • 6 (5), 5 (4), 4 (4), 2 (3), 7 (2), 1 (2), 3 (1)