시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 512 MB87787.500%

문제

W restauracji Utalentowany Miś zaplanowano bankiet dla finalistów OIG. Goście zasiądą przy okrągłych stołach w ściśle określony sposób. Kierownik sali otrzymał listę gości wraz z informacją, kto ma siedzieć z lewej strony każdego z nich. Ile stołów musi przygotować na bankiet?

Opracuj program, który:

  • wczyta ze standardowego wejścia informacje o rozmieszczeniu gości,
  • obliczy ile stołów trzeba przygotować,
  • wypisze wynik na standardowe wyjście.

입력

W pierwszym wierszu zapisano liczbę gości $N$ ($1 ≤ N ≤ 30\,000$). Goście są ponumerowani kolejnymi liczbami naturalnymi od $1$ do $N$. W drugim wierszu zapisano numer gościa siedzącego po lewej stronie pierwszego gościa. w trzecim wierszu zapisano numer gościa siedzącego po lewej stronie drugiego gościa itd. W $i$-tym wierszu zapisano numer gościa siedzącego po lewej stronie ($i-1$)-tego gościa. W $N+1$-szym wierszu zapisano numer gościa siedzącego po lewej stronie $N$-tego gościa.

출력

W pierwszym wierszu wypisz liczbę stolików potrzebnych do usadzenia wszystkich gości.

예제 입력 1

12
4
10
7
3
2
6
1
5
11
8
12
9

예제 출력 1

4