시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 512 MB54480.000%

문제

Jaś lubi budować trójkąty z bierek. W tym celu trzyma je w worku, z którego wybiera trzy bierki na chybił-trafił. Bierki mogą mieć różne długości i nie zawsze Jaś może zbudować trójkąt, a wtedy wpada w histerię. Mama Jasia ma dość histerycznych napadów synka i dlatego poprosiła Ciebie o pomoc. Należy odrzucić niektóre bierki w taki sposób, aby z pozostałych zawsze dało się ułożyć trójkąt, jednocześnie zostawiając jak najwięcej bierek w worku.

Opracuj program, który:

  • wczyta ze standardowego wejścia liczbę bierek w worku oraz ich długości,
  • obliczy największa˛ liczbę bierek, którą można pozostawić w worku, tak żeby z każdych trzech z nich można było utworzyć trójkąt,
  • wypisze wynik na standardowe wyjście.

입력

W pierwszym wierszu zapisano liczbę $N$ ($5 ≤ N ≤ 30\,000$), oznaczającą liczbę bierek w worku. W każdym z następnych $N$ wierszy zapisano długość jednej bierki. Długość bierki jest liczbą całkowitą z przedziału $[1...500]$.

출력

W pierwszym wierszu wypisz liczbę bierek, które powinny zostać w worku.

예제 입력 1

10
7
1
2
8
10
6
1
7
9
9

예제 출력 1

7