시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 512 MB172266.667%

문제

W pewnym państwie zwanym Bitocją mieszka bardzo bogaty prezes BitBanku Bitazar. Codziennie dojeżdża on do pracy pokonując drogę z miasta $1$ do miasta $n$. Do tej pory w Bitocji istniała sieć dwukierunkowych dróg pozwalających Bitazarowi dojechać do celu, lecz podróż w jego mniemaniu trwa zbyt długo. Prezes Bitazar ogłosił wśród firm budowlanych przetarg na budowę nowych połączeń, które pozwoliłyby mu zminimalizować czas dojazdu do pracy. W odpowiedzi otrzymał oferty. Dla każdej z nich musi rozstrzygnąć, czy dana droga skraca czas przejazdu z miasta $1$ do miasta $n$. Jeśli tak, to firma buduje tę drogę, a Bitazar rozważa kolejne propozycje przyjmując, że droga została wybudowana. W przeciwnym wypadku rozważana jest następna oferta, a stan dróg nie ulega zmianie. Twoim zadaniem jest pomóc prezesowi w wyborze nowych dróg do budowy.

Opracuj program, który:

  • wczyta ze standardowego wejścia opis dróg istniejących oraz propozycji nowych połączeń,
  • dla każdej proponowanej nowej drogi odpowie na pytanie, czy spełnia ona wymagania prezesa Bitazara,
  • wypisze wynik na standardowe wyjście.

입력

Pierwszy wiersz zawiera trzy liczby: $n$ ($1 ≤ n ≤ 100$), $k$ ($1 ≤ k ≤ \frac{n(n-1)}{2}$) i $m$ ($1 ≤ m ≤ 10\,000$), czyli kolejno ilość miast (miasta są ponumerowane liczbami całkowitymi z zakresu $[1...n]$), ilość dróg już wybudowanych oraz ilość propozycji nowych dróg do wybudowania. Kolejne $k$ wierszy zawiera opis dróg już istniejących, a dalsze m wierszy opis propozycji nowych dróg. Opis drogi już istniejącej, jak i propozycja składa się z trójki liczb ($a$, $b$, $w$), gdzie $a$ i $b$ to numery miast, które łączy dana droga ($1 ≤ a, b ≤ n$), oraz $w$ - czas przejazdu daną drogą $1 ≤ w ≤ 1\,000\,000$).

출력

Dla każdej propozycji nowej drogi wypisz $1$, jeśli Bitazar powinien ofertę przyjąć, albo $0$ jeśli powinien ją odrzucić.

예제 입력 1

4 5 5
1 4 7
1 2 2
2 4 7
3 4 2
1 3 6
1 3 5
1 4 6
2 4 4
1 3 3
2 4 2

예제 출력 1

0
1
0
1
1