시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
2 초 512 MB51341970.370%

문제

Małgosia prowadzi swoją własną działalność gospodarczą - jest właścicielką sklepu. W każdy poniedziałek otrzymuje nową dostawę z magazynu. Aby nie mylić się w księgowości, Gosia ponumerowała wszystkie znajdujące się w sklepie artykuły. Z każda˛ dostawą sporządzany jest raport - lista z informacją o konkretnej paczce: numer produktu i jego ilość. Wycieńczona pracą właścicielka nie ma już sił na szybkie rozliczenie dostawcy z zamówienia. W takim momencie zwraca się do Ciebie, zaufanego informatyka, z prośbą o pomoc.

Opracuj program, który:

  • wczyta ze standardowego wejścia opis raportu,
  • podsumuje zamówienie,
  • wypisze wynik na standardowe wyjście.

입력

W pierwszym wierszu znajduje się liczba $N$ ($1 ≤ N ≤ 1\,000\,000$), oznaczająca ilość wierszy w raporcie. W każdej z następnych $N$ linii zapisano dwie liczby $A$ i $K$ ($1 ≤ A ≤ 10^9$,$1 ≤ K ≤ 100$) oznaczające kolejno numer produktu oraz jego ilość.

출력

W pierwszym wierszu powinna się znaleźć liczba P określająca ilość różnych produktów przywiezionych tego dnia do sklepu. Każda z kolejnych $P$ linii zawiera dwie liczby $A$ i $S$, gdzie $A$ to numer produktu, zaś $S$ to sumaryczna ilość jaka wpłynęła tego dnia do sklepu (możesz założyć, że liczba $S$ nie przekroczy wartości $2^{31}-1$). Kolejne numery produktów powinny występować w takiej samej kolejności, w jakiej pojawiały się na wejściu.

예제 입력 1

6
2 1
3 11
1 4
3 2
7 1
2 1

예제 출력 1

4
2 2
3 13
1 4
7 1