시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 4 4 4 100.000%

문제

Przedsiębiorstwo Bajtocki Lotek specjalizuje się w przeprowadzaniu gier liczbowych i loterii pieniężnych, wśród których największą popularnością cieszy się loteria o nazwie Gra w litery. Również Bajtazar postanowił spróbować szczęścia w grze.

Kupon do Gry w litery zawiera n pozycji. Na każdej z nich można zakreślić jedną z trzech liter: A, B lub C. Poniższy rysunek przedstawia przykładowe wypełnienie kuponu dla n = 10:

Losowanie zwycięzców przeprowadza się przy pomocy maszyny losującej, w której znajduje się 3n metalowych kulek trzech rodzajów: n kulek z literą A, n z literą B i n z literą C. W górnej części maszyny jest rozmieszczonych równomiernie n otworów o średnicy mniejszej niż średnica kulki. W pewnym momencie losowania włączany jest mechanizm pneumatyczny, który powoduje, że do każdego z otworów przyssana zostaje jedna kulka. Wypisując kolejno litery znajdujące się na wylosowanych kulkach, otrzymuje się ciąg złożony z n liter, stanowiący wynik losowania. Szczęśliwi właściciele kuponów, na których zakreślono taki właśnie ciąg liter, zdobywają nagrodę główną - milion bajtalarów do podziału. Na rysunku przedstawiono wynik losowania, przy którym powyższy kupon uzyskałby główną nagrodę.

Bajtazar nabył kupon i zakreślił na nim n liter. Zanim jednak zdążył złożyć swój kupon w kolekturze, w mediach pojawił się przeciek, że losowanie w Grze w litery nie jest do końca uczciwe. Zbadano bowiem, że kulki tego samego rodzaju - czyli z tą samą literą - odpychają się i nigdy nie ustawią się przy sąsiednich otworach w trakcie losowania (np. układ kulek przedstawiony na powyższym rysunku nie byłby możliwy).

Bajtazar, dowiedziawszy się o tym, postanowił zmienić ciąg n liter, który wskazał, tak aby żadne dwie kolejne litery w ciągu nie były takie same. Żeby nie kusić losu, chciałby zmienić możliwie najmniej liter w swoim ciągu. Pomóż Bajtazarowi ustalić, ile liter musi zmienić.

입력

Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n (2 ≤ n ≤ 500 000). Drugi wiersz zawiera ciąg złożony z n znaków A, B i/lub C. W ciągu tym występuje co najmniej jedna para sąsiadujących ze sobą takich samych liter.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą dodatnią - minimalną liczbę liter w ciągu, które trzeba zmienić, tak aby żadne dwie takie same litery nie występowały w nim obok siebie.

예제 입력 1

10
BAACBBAAAC

예제 출력 1

3