시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 7 3 2 100.000%

문제

Przemek obserwuje ruch samochodów na drodze. Droga jest dwukierunkowa i łączy wschodnią część miasta z zachodnią. Ponieważ Przemek stoi na wzgórzu, to widzi dokładane położenie wszystkich samochodów.

Zastanawia się teraz, ile par samochodów minie się między sobą. Dwa samochody miną się, jeśli jadą w przeciwnych kierunkach, gdy pierwszy z nich (patrząc od lewej) jedzie na wschód, a drugi na zachód. Zakładamy, że samochody nie zawracają, nie wyprzedzają oraz wszystkie jadą prosto przed siebie.

입력

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 106), oznaczająca liczbę wszystkich samochodów, które widzi Przemek.

W drugim wierszu wejścia znajduje się n liczb całkowitych s1, s2, ..., sn (0 ≤ si ≤ 1), oznaczających kolejne samochody, podawane w kolejności od najbardziej położonych na zachód (samochód si jest położony bardziej na zachód niż samochód si+1). Liczba si, oznacza kierunek jazdy i-tego samochodu: 0 - samochód jedzie na wschód, 1 - samochód jedzie na zachód.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą, równą liczbie par samochodów, które będą się mijały.

예제 입력 1

5
0 1 0 1 1

예제 출력 1

5

힌트

Pary mijających się samochodów: (1, 2), (1, 4), (1, 5), (3, 4), (3, 5).