시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 31 18 9 42.857%

문제

Mamy dane n liczb całkowitych. Zastanawiamy się, ile jest uporządkowanych par liczb a i b, w których zachodzi warunek: a - b > a + b.

입력

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 106). W kolejnym wierszu znajduje się n liczb całkowitych a1, a2, ..., an (-109ai ≤ 109), gdzie ai oznacza wartość i-tej liczby.

출력

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia powinna się znaleźć jedna liczba całkowita, równa liczbie uporządkowanych par, których różnica jest większa od sumy.

예제 입력 1

3
-1 2 3

예제 출력 1

2

힌트

Wszystkie pary to: (-1, 2), (-1, 3), (2, -1), (2, 3), (3, -1), (3, 2). Dwie pary spełniają zadany warunek: (2, -1), (3, -1).