시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB39023821060.519%

문제

Kozik z Adrianem grają w stopki. Gra polega na tym, że chłopcy ustawiają się w pewnej odległości od siebie, a następnie naprzemiennie poruszają się po linii prostej. Ruch polega na przejściu o długość własnej stopy do przodu. Wygrywa ten, który nastąpi na stopę przeciwnika.

Znając odległość chłopców od siebie oraz długości stóp, stwierdź, kto wygra pojedynek. Zakładamy, że Kozik zaczyna, ponieważ jest starszy.

입력

Pierwszy i jedyny wiersz standardowego wejścia zawiera trzy liczby całkowite x, k, a (1 ≤ k, ax ≤ 109), oznaczające odpowiednio odległość chłopców od siebie, długość stopy Kozika oraz Adriana.

출력

Pierwszy wiersz standardowego wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą. Jeśli wygra Kozik, to powinniśmy wypisać 1, jeśli Adrian, to 0.

예제 입력 1

6 1 2

예제 출력 1

1