시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 6 3 2 40.000%

문제

Mamy dane współrzędne 4 punktów. Należy sprawdzić, czy są to współrzędne wierzchołków kwadratu o bokach równoległych do osi układu współrzędnych. Poprawny kwadrat jest niezdegenerowany, czyli taki, którego pole powierzchni jest większe od 0.

입력

Pierwsze cztery wiersze wejścia zawierają opis kolejnych punktów na płaszczyźnie. W i-tym wierszu znajdują się dwie liczby całkowite xi, yi (-1 000 ≤ xi, yi ≤ 1 000), oznaczające współrzędne i-tego punktu.

출력

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia powinno znaleźć sie jedno słowo TAK, jeśli są to współrzędne kwadratu o bokach równoległych do osi układu współrzędnych lub NIE w przeciwnym przypadku.

예제 입력 1

0 0
2 0
2 2
0 2

예제 출력 1

TAK

힌트