시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 5 3 2 50.000%

문제

Mamy daną tablicę liczb całkowitych. Chcielibyśmy znaleźć w tej tablicy takie dwa elementy a i b, aby zmaksymalizować wartość r = a + b + odl, gdzie odl to odległość między tymi liczbami. Elementy nie muszą być różne, a odległość pomiędzy tym samym elementem wynosi 0.

입력

Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n (1 ≤ n ≤ 106), oznaczającą liczbę elementów w tablicy. Drugi wiersz wejścia zawiera n liczb całkowitych a1, a2, ..., an (1 ≤ ai ≤ 109), gdzie ai oznacza i-ty element w tablicy.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą, równą maksymalnej wartości r.

예제 입력 1

5
2 5 4 7 3

예제 출력 1

14