시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 5 3 2 50.000%

문제

Robert i Piotr rzucają kostkami. Mają dokładnie n sześciennych kostek, z kolejnymi wartościami od 1 do 6. Chłopcy założyli się, czy Piotrowi uda się wyrzucić dokładnie k różnych wartości, rzucając każdą kostką dokładnie jeden raz. Piotr rzucił już każdą kostką. Bardzo zależy mu na wygranym zakładzie, a ponieważ Robert nie patrzy, Piotr postanowił, że poprzewraca niektóre kostki tak, aby wygrać zakład. Piotr chce poprzewracać minimalną liczbę kostek, aby zrobić to jak najszybciej.

입력

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n, k (1 ≤ n ≤ 106, 1 ≤ k ≤ 6), oznaczające odpowiednio liczbę kostek i liczbę z zakładu. W drugim wierszu znajduje się n liczb całkowitych x1, x2, ..., xn (1 ≤ xi ≤ 6), gdzie xi oznacza wartość, którą wyrzucił Piotr i-tą kostką.

출력

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia powinna znaleźć się jedna liczba całkowita, równa minimalnej liczbie ruchów potrzebnych do wygrania zakładu przez Piotrusia (zakładamy, że zawsze istnieją takie ruchy).

예제 입력 1

6 2
6 1 5 2 4 4

예제 출력 1

3