시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 20 14 3 100.000%

문제

Adam przybija do deski gwoździe. Przybił już część gwoździ na pewne wysokości, jednak nie ma czasu dalej się tym zajmować. Obok stoi Kozik i zastanawia się, jak przybić niektóre gwoździe, aby jak najwięcej było na tej samej wysokości.

Zakładamy, że Kozik ma czas uderzyć tylko k razy młotkiem, przy czym Kozik ma taką siłę i precyzję, że jednym uderzeniem może wbić gwóźdź na dowolnie wybraną wysokość pomiędzy zerem a wysokością, na jaką aktualnie jest wbity gwóźdź.

입력

Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite n, k (2 ≤ n, k ≤ 106), oznaczającą odpowiednio liczbę gwoździ oraz maksymalną liczbę uderzeń Kozika. Kolejny wiersz zawiera n liczb całkowitych w1, w2, ..., wn (0 ≤ wi ≤ 109), gdzie wi oznacza wysokość, na jaką wbity jest i-ty gwóźdź.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać maksymalną liczbę gwoździ, które mogą być na równej wysokości po uderzeniach Kozika.

예제 입력 1

6 2
2 3 3 3 4 5

예제 출력 1

5

힌트

Kozik może uderzyć dwa ostatnie gwoździe o wysokości 4. i 5., tak aby pięć gwoździ było na wysokości 3.