시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 2 2 2 100.000%

문제

Konik polny chce się przedostać na drugą stronę drogi. Pierwszy skok może zrobić długości s, a ponieważ się męczy, to każdy kolejny może zrobić tylko o połowę krótszy od poprzedniego. Przykładowo, konik zaczynający od skoku długości s = 10 będzie robił kolejne skoki długości: (10, 5, 2.5, 1.25, 0.625, ...).

Znając szerokość drogi, chcielibyśmy wiedzieć, czy konik polny w skończonej liczbie kroków przeskoczy na (lub poza) jej drugi koniec.

입력

Pierwszy i jedyny wiersz standardowego wejścia zawiera dwie liczby całkowite x, s (1 ≤ x, s ≤ 109), oznaczające odpowiednio szerokość drogi oraz długość skoku konika polnego.

출력

Pierwszy wiersz standardowego wyjścia powinien zawierać jedno słowo TAK, jeśli konikowi uda się przeskoczyć na drugą stronę drugi, lub NIE w przeciwnym przypadku.

예제 입력 1

11 6

예제 출력 1

TAK