시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Mamy dane drzewko binarne o wysokości h (jak na rysunku):


 

Każda krawędź może być zamknięta bądź otwarta. Początkowo otwarte są wszystkie lewe krawędzie (zaznaczone linią przerywaną). Adrianek zrzuca po kolei n piłeczek, poczynając od wierzchołka startowego, który jest korzeniem drzewa. Każda piłeczka zawsze leci przez otwartą krawędź, a następnie zmienia ją na zamkniętą oraz otwiera sąsiednią krawędź (gdy otwarta jest lewa krawędź, to zamykamy lewą i otwieramy prawą, a gdy otwarta jest prawa, to zamykamy prawą i otwieramy lewą).

Adrianek zastanawia się, do którego wierzchołka (ponumerowanego od 0 do 2h - 1) spadnie n-ta piłeczka.

입력

Pierwszy wiersz standardowego wejścia zawiera dwie liczby całkowite n, h (1 ≤ n ≤ 108, 0 ≤ h ≤ 30), oznaczające odpowiednio liczbę piłeczek zrzucanych przez Adrianka oraz wysokość drzewka binarnego.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz standardowego wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą, równą numerze wierzchołka, do którego spadnie n-ta piłeczka.

예제 입력 1

4 2

예제 출력 1

3

힌트

Piłeczki będą spadały kolejno do wierzchołków o numerach: 0, 2, 1, 3.