시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB207735.000%

문제

Kolejny deszczowy dzień. Paweł i Gaweł znów byli zmuszeni do pozostania w domu. W związku z brakiem zajęć postanowili wymyślić jakąś grę.

Paweł wpadł na genialny pomysł. Na kartce papieru narysował n pól. Na każdym polu znajdowały się dwie liczby - pierwsza z nich była numerem pola (liczba naturalna od 1 do n, pola miały parami różne numery), a druga jego wartością (liczba całkowita od -1 000 do 1 000). Na polu numer 1 umieścił pionek. Zadaniem gracza było wykonywanie kolejnych ruchów, polegających na rzucie sześcienna kostką (z numerami od 1 do 6 napisanymi na ściankach) oraz przesuwaniu pionka o wskazaną liczbę oczek. Gra kończyła się, kiedy pionek stanął na pole o numerze n. Wynikiem, jaki uzyskał gracz, była suma wartości pól na jakich stał pionek.

Po rozegraniu kilku partii Paweł i Gaweł otrzymali kilka różnych wyników, jednak nie wiedzieli czy któryś z nich był największym możliwym do uzyskania. Zadzwonili więc do Ciebie, utalentowanego informatyka, abyś napisał program, który dla danej planszy obliczy maksymalny możliwy do uzyskania wynik.

입력

Pierwszy wiersz standardowego wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n (1 ≤ n ≤ 106) oznaczającą liczbę pól na planszy. Drugi wiersz zawiera n liczb całkowitych w1w2, ..., wi (-1 000 ≤ wi ≤ 1 000), gdzie wi oznacza wartość i-tego pola.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz standardowego wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą, oznaczającą maksymalny możliwy do uzyskania wynik na danej planszy.

예제 입력 1

4
1 2 -1 1

예제 출력 1

4