시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 26 24 23 92.000%

문제

Ulubioną zabawą Stasia jest gra w "wężyka". Polega ona na tym, że najpierw wybiera sobie jedną liczbę całkowitą n, a następnie zaczyna na kartce zapisywać kolejne liczby naturalne. Chłopiec zapisuje łącznie n wierszy, w każdym z nich po n liczb.

W pierwszym wierszu Staś wypisuje liczby od 1 do n od lewej do prawej. Drugi wiersz wypełnia jednak od prawej do lewej liczbami od n + 1 do 2n. I tak dalej: wiersze o numerach nieparzystych wypełnia od lewej do prawej, a te o numerach parzystych - od prawej do lewej.

Twoim zadaniem jest napisanie programu, który będzie automatycznie grał w "wężyka".

입력

W pierwszym i jedynym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna n (1 ≤ n ≤ 100).

출력

Na wyjście należy wypisać n wierszy, w każdym z nich po n liczb naturalnych. Razem ma zostać wypisanych n2 liczb: wszystkie liczby naturalne od 1 do n2. W każdym wierszu wypisane liczby powinny być pooddzielane pojedynczymi odstępami.

예제 입력 1

6

예제 출력 1

1 2 3 4 5 6
12 11 10 9 8 7
13 14 15 16 17 18
24 23 22 21 20 19
25 26 27 28 29 30
36 35 34 33 32 31