시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 512 MB72329723540.102%

문제

Asia dostała na urodziny magiczną piłeczkę. Piłeczka ta, spadając z pewnej wysokości odbija się na wysokość dwa razy większą. Asia zrzuciła piłeczkę z balkonu z pewnej wysokości x. Zastanawia się teraz, po ilu odbiciach piłeczka znajdzie się na wysokości w.

입력

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita x (1 ≤ x ≤ 106), oznaczająca liczbę zestawów danych. Dla każdego zestawu danych w nowym wierszu znajdują się dwie liczby całkowite x i w (1 ≤ x ≤ 109, 0 ≤ w ≤ 109).

출력

Dla każdego zestawu danych w z kolejnych wierszach powinna znaleźć się jedna liczba całkowita równa liczbie odbić, po których piłeczka znajdzie się na wysokości w.

예제 입력 1

2
3 4
2 6

예제 출력 1

1
2