시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 33 22 21 70.000%

문제

Jasio wypisał ciąg n liczb całkowitych. Ciągiem dobrym nazwiemy ciąg kolejnych liczb naturalnych 1, 2, 3, ... itd. Jasio chciałby wykreślić jak najmniej liczb w taki sposób, aby pozostałe liczby utworzyły dobry ciąg. Jeśli Jasio nie może utworzyć żadnego z dobrych ciągów, to powinien wykreślić wszystkie liczby.

입력

Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n (1 ≤ n ≤ 106), oznaczająca ilość liczb w ciągu Jasia. Kolejny wiersz zawiera ciąg n liczb całkowitych a1, a2, ..., an (1 ≤ ai ≤ 109), oznaczających kolejne wartości liczb w ciągu Jasia.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą równą minimalnej ilości liczb, które powinien wykreślić Jaś.

예제 입력 1

7
2 1 3 2 5 3 4

예제 출력 1

3