시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 4 4 3 100.000%

문제

Jaś wraca do domu, jednak na moście ktoś rozłożył w linii prostej pinezki. Most jest tak wąski, że nie można przejść obok - pinezki trzeba przeskoczyć. Pinezki nie są rozłożone wszystkie obok siebie, czasami znajdują się miejsca, na których można stanąć.

Most złożony jest z n desek i na każdej z nich może znajdować się pinezka. Na deskach bez pinezek Jaś może stawać, natomiast na tych z pinezkami już nie. Chcielibyśmy wiedzieć, jak duży skok musi posiadać Jaś, aby mógł przejść na drugą stronę mostu. Długość skoku to liczb desek, które może maksymalnie przeskoczyć Jaś.

입력

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 106), oznaczająca liczbę desek, z których zbudowany jest most. W kolejnym wierszu znajduje się n liczb całkowitych a1, a2, ..., an , o wartościach 0, 1, gdzie ai oznacza opis i-tej deski: 0 - jeśli na desce nie ma pinezki, 1 - jeśli na desce jest pinezka.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą równą długości skoku Jasia, jaki musi posiadać, aby przedostać się na drugą stronę mostu.

예제 입력 1

7
0 1 0 1 1 1 1

예제 출력 1

4