시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB107770.000%

문제

Adrian stwierdził, że ma wątłą klatę i okrągły brzuszek. Z tego powodu postanowił podpakować klatę. Wyznaczył sobie, że do końca roku uda mu się wycisnąć n mikrogramów. Adrian pracuje w dwóch różnych browarach, w których produkowane są piwa (oczywiście bezalkoholowe). W jednym produkowane są piwa o wadze a mikrogramów, a w drugim piwa o wadze b mikrogramów.

Adrian postanowił wyciskać piwa na klatę. Adrian zaczyna od najmniejszego możliwego ciężaru i idzie stopniowo w górę, idąc zawsze do pierwszego większego ciężaru. Zastanawia się teraz, ile różnych ciężarów uda mu się wycisnąć zanim osiągnie ciężar maksymalny. Adrian nie może przenosić piw z jednego browaru do drugiego. W każdym browarze wystarczy mu piw na osiągnięcie celu.

입력

W jedynej linii wejścia znajdują się trzy liczby całkowite: a, b, n (1 ≤ a, b, ≤ n ≤ 109), będące odpowiednio wagą piw w pierwszym browarze, wagą piw w drugim browarze oraz ciężaru docelowego Adriana.

출력

W jedynej linii wyjścia powinna znaleźć się jedna liczba całkowita, będąca liczbą różnych ciężarów, które wyciśnie Adrian.

예제 입력 1

5 7 15

예제 출력 1

5

힌트

Adrian wyciska 5 w pierwszym browarze, 7 w drugim, 10 w pierwszym, 14 w drugim i 15 w pierwszym.