시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Adrian układa ciągi z kostek domina. Kostki podzielone są na 2 pola z pewną liczbą oczek. Kostki można obracać. Kostki dokładane są z obydwu stron tak, aby stykające się pola miały taką samą liczbę oczek.

Adrian ma dostępnych n kostek. Wykorzystując wszystkie kostki da się ułożyć poprawny ciąg. Adrian zastanawia się ile oczek będzie z początku (p) i końca (k) ciągu kostek.

입력

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 106), oznaczająca liczbę kostek domina. W n kolejnych wierszach po 2 liczby całkowite ai, bi (1 ≤ ai, bi ≤ 109), oznaczające odpowiednio liczbę oczek po lewej stronie oraz po prawej stronie i-tej kostki.

출력

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia liczby p i k, gdy p < k, w przeciwnym wypadku k i p. Jeśli wynik jest niejednoznaczny odpowiedzią powinno być słowo 'NIE'.

예제 입력 1

4
3 2
3 4
4 5
1 2

예제 출력 1

1 5