시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Kacper i Adi bardzo polubili system dwójkowy. Każdy z nich napisał na tablicy ciąg zer i jedynek. Kacper chciałby teraz w każdym z tych ciągów skreślić niektóre cyfry tak, żeby pozostałe ciągi były takie same oraz były uporządkowane, tj. po pierwszym wystąpieniu jedynki nie może już wystąpić żadne zero. Jaki najdłuższy ciąg może pozostać na tablicy?

입력

Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite n, m (1 ≤ n, m ≤ 106), oznaczające długość ciągów napisanych przez kolejno Kacpra i Adiego. W drugim wierszu znajduje się n cyfr 0 lub 1 - liczba napisana przez Kacpra. W trzecim wierszu znajduje się m cyfr 0 lub 1 - liczba na wyświetlaczu Adiego.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę - długość najdłuższego ciągu który może pozostać na tablicy.

예제 입력 1

6 6
0 0 1 1 0 1
0 1 0 0 1 1

예제 출력 1

4