시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Tasujemy talię kart za pomocą następujących operacji:

  • A - przełożenie pierwszej karty z góry na dół stosu
  • B - przełożenie drugiej karty z góry na dół stosu

Twoim zadaniem jest obliczyć, która karta będzie na górze n-elementowej talii kart po k operacjach. Karty są ponumerowane kolejno od góry liczbami od 1 do n.

입력

W pierwszym wierszu znajdują się dwie liczby całkowite n i k (1 ≤ n, m ≤ 2 000 000). W drugim wierszu znajduje się k znaków: A lub B, oznaczających rodzaj kolejnych operacji na talii kart.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczę całkowitą - numer karty na górze stosu.

예제 입력 1

6 6
ABBABA

예제 출력 1

1