시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

W Bajtockim Turnieju Programistycznym bierze udział n zawodników. Każdy zawodnik ma pewną siłę i wiadomo, że dwóch różnych zawodników nie posiada takiej samej siły.

Codziennie odbywane są zawody z udziałem zawodników, którzy zakwalifikowali się z dnia poprzedniego. W jednym dniu zawodnicy dzieleni są losowo na pewną liczbę grup po k osób, spośród których odpada zawsze osoba z najmniejszą siłą (pozostałych k - 1 osób zostaje zwycięzcami w danej grupie). Może się zdarzyć, że jedna grupa nie będzie posiadała k osób. W tym wypadku wszystkie osoby z danej grupy przechodzą automatycznie do zawodów następnego dnia. Turniej się kończy, jeśli nie można już podzielić osób na co najmniej jedną grupę o liczbie osób k. W całym turnieju szukamy więc k - 1 zwycięzców.

Zastanawiamy się, ile różnych osób może zwyciężyć w tym turnieju.

입력

Pierwszy wiersz standardowego wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą z (1 ≤ z ≤ 106), oznaczającą liczbę zestawów danych. Każdy zestaw danych zawiera po dwie liczby całkowite ni i ki (2 ≤ ki, ni ≤ 109), oznaczające odpowiednio liczbę osób biorących udział w turnieju oraz liczbę osób, na które dzielone są grupy.

출력

Dla każdego zapytania w osobnym wierszu powinna znaleźć się jedna liczba całkowita oznaczająca liczbę różnych osób, które mogą być zwycięzcami w całym turnieju.

예제 입력 1

3
4 2
3 3
5 3

예제 출력 1

1
2
2