시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Miś Jogi wymyślił sobie nową zabawę. Ułożył na stole kwadrat z n2 guzików i zastanawia się, ile jest takich prostych przechodzących przez guzik leżący na środku kwadratu, żeby liczba guzików leżących na każdej z tych prostych była równa g. Zakładamy, że guziki są punktami na płaszczyźnie.

입력

W pierwszym i jedynym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n i g (1 ≤ gn < 2 · 106, n nieparzyste).

출력

W jedynym wierszu wyjścia powinna znaleźć się jedna liczba całkowita równa liczbie prostych z treści zadania. Jeżeli liczba prostych jest większa od 1012 wypisz −1.

예제 입력 1

3 3

예제 출력 1

4