시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Dostałeś kontrakt na przewóz materiałów wybuchowych. Dysponujesz n ciężarówkami, każda o pojemności xi.

Dla każdej ciężarówki musisz zaplanować, jak zapakować ją materiałami wybuchowymi. Niestety każda ciężarówka musi by szczelnie wypeniona materiałami wybuchowymi, gdyż w innym wypadku podczas przewozu materiały mogą ulec uszkodzeniu. Masz do dyspozycji k różnych rodzajów materiałów wybuchowych o różnych wielkościach yi. Każdego z materiałów możesz zawsze wyprodukować tyle, ile potrzebujesz. Ze względu na szybkość pakowania i rozładowywania ciężarówek zależy ci, aby do zapakowania ciężarówki użyć jak najmniej materiałów.

Policz, ile materiałów użyć dla każdej ciężarówki.

입력

W pierwszej linii wejcia znajdują się dwie liczby całkowite n, k (1 ≤ n ≤ 1000, 1 ≤ k ≤ 100), oznaczające odpowiednio ile jest ciężarówek oraz ile jest rodzajów materiałów wybuchowych. W nastpnych k liniach znajdują się kolejne wielkości kolejnych rodzajów materiałów yi (1 ≤ yi < 105). Można założyć, że dwa dowolne rodzaje materiałów mają zawsze różne wielkości. W nastpnych n liniach znajduj się wielkości kolejnych ciężarówek xi (1010xi ≤ 1017).

출력

Na wyjściu w każdej z kolejnych n linii powinna znaleźć się pojedycza liczba wi, mówiąca ile najmniej materiałów wybuchowych należy użyć, aby szczelnie zapakować i-tą ciężarówkę, bądź pojedycze słowo 'NIE' jeśli jest to niemożliwe.

예제 입력 1

3 2
10000
10100
10000000000
10000000001
10000000002

예제 출력 1

990100
NIE
NIE