시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Twoim zadaniem jest znalezienie najdłuższego wspólnego rosnącego podciągu danych ciągów A i B.

입력

W pierwszej linii wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n i m (1 ≤ n, m ≤ 2000) - długości ciągów A i B. W następnych dwóch liniach znajdują się ciągi A i B, składające się z dodatnich liczb całkowitych nie większych niż 109.

출력

W pierwszym wierszu należy wypisać długość najdłuższego takiego podciągu. W następnej linii należy wypisać kolejne elementy ciągu oddzielone pojedynczymi spacjami. Jeżeli istnieje wiele poprawnych rozwiązań, należy wypisać dowolne z nich.

예제 입력 1

9 9
2 3 1 4 2 1 3 5 4
1 3 2 1 4 2 5 3 4

예제 출력 1

4
1 2 3 4