시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Kiedy Hektor zajmował się realizacją projektu HektorJudge, jego kolega Wiktor uznał, że życie nie powinno składać się wyłącznie z siedzenia przy komputerze i wybrał się na wycieczkę w góry. Kiedy wieczorem dotarł do schroniska ze zdziwieniem odkrył, że nie tylko on wpadł na pomysł spędzenia weekendu w górach - schronisko było pełne turystów!

W tej kryzysowej sytuacji kierownik schroniska był zmuszony zorganizować turystom nocleg na podłodze w głównej sali schroniska. Sala ma postać prostokąta złożonego z W*K kwadratowych pól ułożonych w prostokąt o wymiarach W wierszy na K kolumn. Każdy turysta zajmuje dokładnie dwa sąsiednie (albo w pionie albo w poziomie) pola. Ile turystów można maksymalnie ułożyć w sali o zadanych wymiarach tak, aby każde pole było zajęte maksymalnie przez jednego turystę? Wiktor, jako matematyk-informatyk natychmiast obliczył prawidłowy wynik.

입력

W pierwszej linii znajduje się liczba naturalna Z ( 1 <= Z <= 10 ) oznaczająca liczbę zestawów testowych. Następnie opisywane są kolejne zestawy.

Opis pojedynczego zestawu testowego składa się z jednej linii zawierającej dwie oddzielone pojedynczą spacją dodatnie całkowite W i K (1 <= WK <= 1000).

출력

Dla każdego zestawu testowego należy w osobnej linii wypisać maksymalną liczbę turystów którzy mogą jednocześnie przenocować w sali schroniska. Kolejność wypisywanych odpowiedzi musi odpowiadać kolejności zestawów na wejściu.

예제 입력 1

3 
1 1
2 2
2 3

예제 출력 1

0
2
3