시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
2 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Znana organizacja SMLP (Stowarzyszenie Miłośników Liczb Pierwszych) do której należy m.in. Hektor i Wiktor organizuje coroczny Marsz Pierwszości aby zamanifestować swoje przywiązanie do liczb pierwszych.

W marszu weźmie udział N członków organizacji, z których każdy mieszka w innym punkcie dwuwymiarowej płaszczyzny. Trasa (i punkt rozpoczęcia) marszu jeszcze nie została ustalona, wiadomo jednak, że każdy z uczestników będzie mógł wyjść z domu najwcześniej w momencie S (po zakończeniu telewizyjnej emisji teleturnieju Czy potrafisz faktoryzować szybciej od czwartoklasisty?, której nikt nie chciałby przegapić) a marsz powinien zakończyć się na głównym placu miasta w momencie E.

Marsz rozpocznie się, kiedy wszyscy uczestnicy dotrą do punktu rozpoczęcia marszu. Wiedząc gdzie mieszkają uczestnicy marszu i gdzie marsz powinien się zakończyć, organizatorzy zastanawiają się jak wybrać punkt rozpoczęcia marszu tak, aby marsz trwał możliwie jak najdłużej (czyli rozpoczął się możliwie jak najwcześniej) i dotarł do punktu zakończenia najpóźniej w momencie E.

Trasy, którymi poruszają się uczestnicy marszu (i sam marsz) mogą być dowolne - mogą wić się, skręcać i zawracać. Maksymalna prędkość uczestników marszu (i samego marszu) wynosi jedną jednostkę długości na jedną jednostkę czasu; tj. uczestnik znajdujący się w punkcie (a,b) w czasie t może przejść do dowolnego punktu należącego do koła o promieniu t i środku w punkcie (a,b).

Czy potrafisz napisać program, który obliczy maksymalny czas trwania marszu?

입력

W pierwszej linii znajduje się liczba naturalna Z ( 1 <= Z <= 10 ) oznaczająca liczbę zestawów testowych. Następnie opisywane są kolejne zestawy.

W pierwszej linii opisu zestawu znajdują się trzy oddzielone spacjami liczby naturalne NS i E (1 <= N <= 100; 0 <= S <= E <= 1000000). W drugiej linii opisu zestawu znajduje się para oddzielonych spacją całkowitych współprzędnych XkoniecYkoniec (-1000000 <= XkoniecYkoniec <= 1000000) opisująca miejsce zakończenia marszu. W N kolejnych liniach opisywane są współrzędne, pod którymi mieszkają poszczególni uczestnicy marszu. Opis pojedynczego uczestnika ma postać pary całkowitych współrzędnych xiyi (-1000000 <= xiyi < 1000000) oddzielonych pojedynczą spacją.

출력

Dla każdego zestawu testowego należy w osobnej linii wypisać maksymalny czas trwania marszu w jednostkach czasu z dokładnością do dokładnie jednego miejsca po przecinku (a raczej - po kropce) lub słowo NIE, jeśli nie da się zorganizować marszu tak, aby spełnić warunki zadania. Kolejność wyników musi odpowiadać kolejności zestawów na wejściu.

예제 입력 1

4 
1 0 10
0 5
0 0
1 0 5
0 5
0 0
1 1 5
0 5
0 0
2 0 5
0 5
0 0
0 2

예제 출력 1

10.0
5.0
NIE
4.0

힌트

W pierwszym zestawie testowym marsz ma tylko jednego uczestnika, więc punkt rozpoczęcia marszu można ustalić dokładnie w jego mieszkaniu. Tym samym marsz rozpocznie się w momencie S (S=0). Punkt zakończenia marszu jest oddalony o 5 jednostek długości, więc 10 jednostek czasu, którym będzie dysponował maszerujący jest w zupełności wystarczające do dotarcia do celu na czas.

W drugim i trzecim zestawie sytuacja jest niemal identyczna jak w pierwszym, z tą róznicą, że 5 jednostek czasu na styk wystarcza do dotarcia do celu, a 4 to już za mało.

W czwartym zestawie testowym optymalnie jest rozpocząć marsz w punkcie (0,1) - dojście do tego miejsca zajmie obu uczestnikom jedną jednostkę czasu, a pozostałe 4 akurat wystarczą do dojścia do celu.