시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Hektor zapoznał się niedawno z metodą szyfrowania wiadomości nazywaną "szyfrem Cezara". To metoda opierająca się na pozycjach, jakie poszczególne litery zajmują w alfabecie. W zadaniu będziemy rozważać standardowy alfabet angielski złożony z 26 liter:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Aby zaszyfrować wiadomość szyfrem Cezara, należy na początku wybrać liczbę z przedziału od 0 do 25 (chociaż liczba 0 będzie skutkować wyjątkowo nieskutecznym szyfrowaniem), którą nazwiemy K. Następnie należy każdą z liter wiadomości zastąpić literą położoną o K pozycji dalej w alfabecie. W przypadku, w którym litera położona o K pozycji dalej od zadanej wypada poza alfabet, należy uznać, że alfabet powtarza się w nieskończoność, tj. zaraz po literze "z" występuje ponownie "a", następnie "b", etc.

Przykładowo, dla K = 2, wiadomość "zoska" zostanie zaszyfrowana jako "bqumc".

Hektor przesłał Wiktorowi wiadomość zaszyfrowaną szyfrem Cezara, nie podając jednak jednak wartości K, której użył do szyfrowania. Zamiast tego, wraz z wiadomością przesłał Wiktorowi informację o tym, na jaką literę zaczynała się przesyłana wiadomość przed zaszyfrowaniem. Czy taka informacja wystarczy do odszyfrowania wiadomości?

Napisz program, który znając pierwszą literę pierwotnej wiadomości i jej wersję zaszyfrowaną opisanym wyżej szyfrem, odszyfruje wiadomość.

입력

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba naturalna Z ( 1 <= Z <= 10 ) opisująca liczbę zestawów testowych. Następnie opisywane są kolejne zestawy. Opis każdego zestawu składa się z trzech linii.

Pierwsza linia opisu zestawu testowego zawiera liczbę naturalną N ( 1 <= N <= 1000000), oznaczającą liczbę liter zaszyfrowanej wiadomości.

W drugiej linii opisu zestawu znajduje się N małych liter alfabetu angielskiego, które stanowią zaszyfrowaną wiadomość od Hektora.

Trzecia linia opisu zestawu zawiera jedną małą literę alfabetu angielskiego - jest to pierwsza litera pierwotnej wiadomości Hektora.

출력

Dla każdego testu należy w osobnej linii wypisać odszyfrowaną wiadomość od Hektora.

예제 입력 1

2
5
bqumc
z
7
qbsbtpm
p

예제 출력 1

zoska
parasol

출처

Contest > Spot > HotSpot 2011 1-2번