시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Młodsza siostra Hektora, Kornelia (którą poznaliśmy w zadaniu Zgadywanka) z dystansem podchodzi do zajęć prowadzonych w przedszkolu, do którego uczęszcza. Przykładowo - wychowawcy w przedszkolu oczekują od niej, że będzie ćwiczyć sprawność posługiwania się piórem rysując w specjalnym zeszycie tak zwane "szlaczki" - powtarzające się wzory. Kornelia uważa to zajęcie za mało ambitne, postanowiła więc je urozmaicić, i rysować wymyślone przez siebie "szlaczki rekurencyjne".

Szlaczki Kornelii zamiast z graficznych wzorów, składają się z liczb naturalnych. Kornelia rozpoczyna je od zapisania dowolnego ciągu liczb naturalnych, przykładowo:

1 2 1 1 1

A następnie do woli dopisuje do już zapisanego fragmentu "szlaczka" ten sam fragment od końca (każdorazowo podwajając długość szlaczka). Dla przykładowego szlaczka, w następnym kroku wyglądałby on tak:

1 2 1 1 1 1 1 1 2 1

Natomiast w kolejnym kroku Kornelia uzyskałaby wzór:

1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1

Proces konstrukcji szlaczka można kontynuuować bez końca.

Znając ciąg, od którego Kornelia rozpoczęła tworzenie szlaczka, oblicz jaka liczba znajdzie się na zadanej pozycji wzoru.

입력

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba naturalna Z ( 1 <= Z <= 10 ) opisująca liczbę zestawów testowych. Następnie opisywane są kolejne zestawy.

Pierwsza linia opisu zestawu testowego zawiera parę liczb naturalnych N i M ( 1 <= N <= 1000000, 0 <= M <= 1000000000), oznaczających kolejno: długość początkowego ciągu oraz pozycję w wynikowym wzorze.

W drugiej linii opisu zestawu znajduje się oddzielonych spacjami liczb naturalnych ci ( 1 <= ci <= 1000000) oznaczających kolejne liczby w początkowym ciągu.

출력

Dla każdego testu należy w osobnej linii wypisać liczbę, która znajdzie się na M-tej pozycji szlaczka Kornelii, przy czym pozycje w ciągu numerujemy począwszy od zera.

예제 입력 1

3
5 0
1 2 1 1 1
5 1
1 2 1 1 1
5 8
1 2 1 1 1

예제 출력 1

1
2
2

출처

Contest > Spot > HotSpot 2011 1-3번