시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
3 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Paweł i Gaweł w jednym spali domu, Paweł na górze, a Gaweł na dole, jak powszechnie wiadomo. Nie każdy jednak wie, jak to się stało, że to Paweł, a nie Gaweł, zajął górne piętro. Kiedy panowie wprowadzali się do nowego domu, okazało się, że obaj chcą mieszkać na górze. Aby rozstrzygnąć spór postanowili zagrać w grę.

Gra toczy się na planszy o wymiarach N wierszy na M kolumn podzielonej na pola o wymiarach 1 na 1. W rogu o współrzędnych (1,1) znajduje się pionek, który gracze na zmianę przesuwają o jedno pole do następnej kolumny albo do następnego wiersza, aż do momentu, kiedy pionek znajdzie się w polu o współrzędnych (N, M). K spośród pól na planszy jest zaznaczonych krzyżykiem. Za każdym razem, kiedy pionek wejdzie na pole z krzyżykiem, Paweł i Gaweł zamieniają się piętrami, które zajmują. 

Znając opis planszy, wiedząc, że grę zaczyna Paweł, i że on na początku zajmuje górne piętro, oblicz, który z graczy będzie szczęśliwym lokatorem górnego piętra, jeśli obaj nie będą popełniać błędów.

Lewy dolny róg to pole w pierwszej kolumnie pierwszego rzędu, i przyjmujemy że to pole nie jest zaznaczone krzyżykiem. Ruchy poza planszę są zabronione.

입력

W pierwszej linii znajduje się liczba naturalna Z ( 1 <= Z <= 10 ) opisująca liczbę zestawów testowych. Następnie opisywane są kolejne zestawy.

W pierwszej linii opisu zestawu znajdują się trzy oddzielone spacjami, opisane w treści liczby naturalne NM i ( 1 <= NM <= 1000; 1 <= K <= N*M - 1 ).

W kolejnych K liniach znajdują się współrzędne pól zaznaczonych krzyżykiem, podane w postaci pary oddzielonych spacjami liczb naturalnych wici ( 1 <= wi <= N, 1 <= ci <= M ) oznaczających, odpowiednio, numer wiersza i numer kolumny danego pola.

Pole 1,1 nie będzie zaznaczone, zaznaczone pola będą parami różne.

출력

Dla każdego zestawu w osobnej linii należy wypisać "Pawel", jeśli grając na danej planszy Paweł jest w stanie wygrać niezależnie od ruchów przeciwnika i "Gawel", jeśli na danej planszy to Gaweł jest w stanie wygrać niezależnie od ruchów przeciwnika.

예제 입력 1

4
3 2 2
2 1
3 2
4 3 3
2 2
3 3
4 3
20 20 6
7 4
3 7
5 12
5 5
12 16
9 18
2 2 0

예제 출력 1

Pawel
Gawel
Gawel
Pawel