시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
5 초 128 MB233317.647%

문제

W pewnym egzotycznym języku indiańskim istnieje N różnych niepustych słów złożonych z małych liter alfabetu angielskiego. 

Język posiada specyficzną właściwość, niespotykaną w żadnym innym języku. Otóż w piśmie używa się specjalnego znaku - gwiazdki ('*'), którym można zastąpić dowolny (być może pusty) spójny fragment pojedynczego słowa. Dzięku temu zapisane słowa stają się wieloznaczne, co sprawia, że w języku można pisać wyjątkowo głębokie wiersze. Utrudnia to codzienne życie, ale w końcu sztuka jest ważniejsza niż biografia.

Znając listę wszystkich słów w języku (w pełnym brzmieniu, bez gwiazdek) oraz tekst poematu, w którym w każdym słowie użyto dokładnie jednej gwiazdki, oblicz ile słów z języka odpowiada każdemu ze słów w poemacie. 

Przykładowo, jeśli język zawiera słowa ["zupa","z","malpy","intruz","pyszny"], to w poemacie ["z*", "m*y", "g*ingo"] pierwszemu słowu poematu odpowiadają dwa słowa z języka, drugiemu - jedno, a trzeciemu - żadne (musiało dojść do błędu w druku).

입력

W pierwszej linii znajduje się liczba naturalna Z ( 1 <= Z <= 10 ) opisująca liczbę zestawów testowych. Następnie opisywane są kolejne zestawy.

W pierwszej linii opisu zestawu znajduje się liczba naturalna N ( 1 <= <= 100000) oznaczająca liczbę słów w języku.

W kolejnych N liniach podawane są kolejne słowa z języka. Słowa są parami różne i każde składa się z minimalnie 1, a maksymalnie 10 małych liter alfabetu angielskiego.

W kolejnej linii opisu zestawu znajduje się liczba naturalna K ( 1 <= K <= 100000) oznaczająca liczbę słów w poemacie.

W kolejnych K liniach podawane są kolejne słowa poematu. Słowa nie muszą być parami różne, każde z nich składa się z minimalnie 1, a maksymalnie 10 znaków, z których dokładnie jeden to gwiazdka, a pozostałe są małymi znakami alfabetu angielskiego.

출력

Dla każdego zestawu należy w K liniach wypisać liczby słów z języka odpowiadających kolejnym słowom poematu.

예제 입력 1

1
5
zupa
z
malpy
intruz
pyszny
3
z*
m*y
g*ingo

예제 출력 1

2
1
0

출처

Contest > Spot > SpringSpot 2011 3-1번