시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
25 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Jarek był w tym roku gospodarzem zabawy sylwestrowej. W czasie wieczoru próbował prowadzić ewidencję wchodzących i wychodzących osób, ale obawia się, że nie zauważył kilku wejść i wyjść.

Lista Jarka ma N wpisów, każdy z nich jest jednej z dwóch postaci:

  • "1" oznacza wejście jednej osoby
  • "-1" oznacza wyjście jednej osoby

Wiedząc, że dom Jarka zarówno przed imprezą, jak i po niej był pusty, oblicz ile minimalnie wejść lub wyjść swoich gości przegapił Jarek.

입력

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba naturalna Z ( 1 <= Z <= 10 ) oznaczająca liczbę zestawów testowych. Następnie opisywane są kolejne zestawy.

W pierwszej linii zestawu testowego znajduje się jedna liczba naturalna N ( 1 <= N <= 106 ) oznaczająca liczbę wpisów na liście Jarka. W kolejnych N liniach znajdują się wpisy na liście, po jednym w linii. Wpisy mają postać i znaczenie opisane w treści zadania.

출력

Dla każdego zestawu testowego należy w osobnej linii wypisać minimalną liczbę brakujących wpisów na liście Jarka.

예제 입력 1

3
1
-1
3
1
1
1
4
1
1
-1
-1

예제 출력 1

1
3
0

힌트

W teście przykładowym znajdują się trzy zestawy testowe.

  • W pierwszym zestawie jedyny wpis na liście oznacza wyjście. Ponieważ dom początkowo jest pusty, a nikt nie wychodzi z pustego domu, Jarek musiał wcześniej przegapić co najmniej jedno zdarzenie - wejście jednej osoby.
  • W drugim zestawie Jarek zanotował wejścia trzech osób, ale najwyraźniej nie zauważył ich wyjścia.
  • W trzecim zestawie opisana kolejność wejść i wyjść jest możliwa.