시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Jarek szczerze nie cierpi poniedziałków. Zaraz po sylwestrze postanowił napisać program, który obliczy ile poniedziałków czeka go w nowym roku 2011. Ponieważ jest dobrym programistą, uogólnił program tak, aby dało się go używać także an innych planetach.

Rok składa się z N dni, tydzień składa się z M dni, pierwszy dzień rozpatrywanego roku to L-ty dzień tygodnia. Oblicz liczbę poniedziałków ( pierwszych dni tygodnia ) w rozpatrywanym roku.

입력

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba zestawów testowych Z ( 1 <= Z <= 10 ).

Pojedynczego zestaw testowy sklada się z jednej lini zawierającej trzy liczby całkowite NM(1 <=  L <= M < N <= 106 ).

출력

Dla kazdego zestawu testowego wypisz w osobnej linii ilość poniedziałków w rozpatrywanym roku.

예제 입력 1

3
6 4 3
6 4 4
365 7 6

예제 출력 1

1
2
52