시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
2 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Jedną z atrakcji imprezy sylwestrowej zorganizowanej przez Jarka było karaoke. Jarek zauważył, że najlepiej śpiewa mu się fragmenty piosenek zawierające same samogłoski.

Znając treść piosenki w postaci ciągu małych liter alfabetu angielskiego, oblicz w ilu miejscach Jarek może rozpocząć śpiewanie tak, aby kolejne K liter piosenki było samogłoskami (pomiędzy wybranym miejscem a końcem piosenki musi być co najmniej K liter i wszystkie muszą być samogłoskami).

Za samogłoski uznajemy litery 'a', 'e', 'i', 'o', 'u' oraz 'y'.

입력

W pierwszej linii znajduje się jedna liczba naturalna Z ( 1 <= Z <= 10 ) oznaczająca liczbę zestawów testowych. W kolejnych liniach opisywane są kolejne zestawy.

Pojedynczy zestaw testowy składa się z liczby K ( 1 <= K <= 106 ) i tekstu piosenki w postaci ciągu małych liter alfabetu angielskiego o dodatniej długości mniejszej lub równej 106.

출력

Dla każdego zestawu testowego należy w osobnej linii wypisać liczbę pozycji, na których w tekście piosenki występują fragmenty zawierające same samogłoski.

예제 입력 1

3
1 babaaab
2 babaaab
3 babaaab

예제 출력 1

4
2
1