시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
4 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

W zadaniu "Indiana Jones wśród zombie" przekonaliśmy się jak dla Indiany skończyło się odnalezienie niedziałającego Amuletu Kontroli Ciała i Umysłu. Jak potoczyłyby się jednak losy naszego bohatera, gdyby odnaleziony amulet działał?

Rozważamy labirynt analogiczny do tego w poprzednim zadaniu:

Labirynt w którym znajduje się Indiana ma N komnat numerowanych od 1 do N. W komnacie numer 1 znajduje się Indiana. W każdej z pozostałych komnat znajduje się początkowo jeden nieumarły. Komnaty połączone są dwukierunkowymi korytarzami.

Każdej tury każdy z pozostałych przy życiu zombie przesuwa się korytarzem do kolejnej komnaty leżącej na najkrótszej drodze łączącej jego aktualną komnatę z komnatą Indiany. Jeśli z komnaty danego zombie nie da się dojść do komnaty Indiany, stoi on w miejscu i jest mu przykro. Jeśli z danej komnaty wychodzi wiele najkrótszych dróg do komnaty Indiany, znajdujące się tam zombie wybierają ten korytarz, który na wejściu został wymieniony jako pierwszy.

Tym razem jednak Indiana dysponuje amuletem, którego właściwości chce wykorzystać do zajęcia nieumarłych walką między sobą (w ramach rywalizacji o możliwość zjedzenia Indiany). Amulet pozwala Indianie wybrać na samym początku dowolną liczbę rozłącznych par nieumarłych i uczynić każdą z par rywalami.

Kiedy tylko w labiryncie dojdzie do sytuacji, w której jeden z rywali danej pary stoi w komnacie, w której w następnej turze ma się znaleźć drugi rywal danej pary dochodzi do walki (w tym samym momencie, nie w następnej turze). Zombie, który jest bardziej oddalony od Indiany orientuje się, że jego rywal prowadzi w wyścigu do zjedzenia Indiany i rzuca się na przeciwnika przez dzielący ich korytarz. Obaj zderzają się głowami i umierają.  

Oblicz maksymalną liczbę rozłącznych par nieumarłych, które może wybrać Indiana tak, aby pomiędzy każdą z par doszło do walki w opisanej wyżej sytuacji.

Zombie trafiający do komnaty Indiany są natychmiast zabijane uderzeniem amuletem w głowę (i od tego momentu nie mogą walczyć ze swoim rywalem).

입력

W pierwszej linii znajduje się jedna liczba naturalna Z ( Z = 1 ) oznaczająca liczbę zestawów testowych. W kolejnych liniach opisywane są kolejne zestawy.

W pierwszej linii pojedynczego zestawu testowego znajdują się dwie oddzielone spacjami liczby naturalne ( 1 <= N<= 106 ). N oznacza liczbę komat w labiryncie, M - liczbę korytarzy.

W kolejnych M liniach zestawu znajdują się opisy korytarzy w labiryncie, po jednym na linię. Każdy opis ma postać pary różnych liczb naturalnych A i B ( 1 <= AB <= N ), co oznacza istnienie dwukierunkowego korytarza łączącego komnaty A i B. Każda para komnat jest połączona co najwyżej jednym korytarzem.

출력

Dla każdego zestawu testowego należy w osobnej linii wypisać maksymalną liczbę sprowokowanych do walki par zombie.

예제 입력 1

1
2 1
1 2

예제 출력 1

0

예제 입력 2

1
3 2
1 2
1 3

예제 출력 2

0

예제 입력 3

1
3 2
1 2
2 3

예제 출력 3

1