시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
2 초 128 MB 12 7 6 54.545%

문제

Konduktor Konrad zajmuje się sprawdzaniem biletów w pociągach jednej z dwóch dużych spółek kolejowych.

W jego pociągu znajduje się N przedziałów ponumerowanych od 1 do N. Konrad odwiedza je, zaczynając od przedziału z numerem 1, w następującej kolejności: 1, 2, ... , N-1, NN-1, ... , 2, 1, 2, itd. 

Znając N - liczbę przedziałów w pociągu oraz K - liczbę odwiedzonych przedziałów, oblicz ile razy Konrad odwiedził każdy z przedziałów.

입력

W pierwszej linii znajduje się jedna liczba naturalna Z ( 1 <= Z <= 10 ) oznaczająca liczbę zestawów testowych. Następnie opisywane są kolejne zestawy.

W pierwszej i jedynej linii zestawu znajduje się para liczb naturalnych N ( 1 <= N <= 106 ) i K ( 1 <= K <= 109 ).

출력

Dla każdego zestawu testowego w osobnej linii należy wypisać oddzielone spacjami N liczb Ai, gdzie Ai oznacza liczbę kontroli biletów w i-tym przedziale. 

예제 입력 1

2
4 1
4 5

예제 출력 1

1 0 0 0
1 1 2 1