시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB29723920979.771%

문제

Adam i Gosia grają w "Papier kamień nożyczki".

Gra polega na tym, że każdy z zawodników jednocześnie wybiera papierkamień lub nożyczki.

  • Gracz, który wybrał papier wygrywa z tym, który wybrał kamień.
  • Gracz, który wybrał kamień wygrywa z tym, który wybrał nożyczki.
  • Gracz, który wybrał nożyczki wygrywa z tym, który wybrał papier.

Jeśli oboje wybiorą ten sam ruch gra jest powtarzana do momentu wyłonienia zwycięzcy.

Wiedząc z jakim prawdopodobieństem każdy z graczy wybierze papierkamień i nożyczki oblicz kto ma większe szanse wygrania pojedynku.

입력

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba zestawów testowych Z ( 1 <= Z <= 10 ).

Pierwsza linia pojedynczego zestawu testowego zawiera liczby X1 Y1 Z1 ( 0 <= X1Y1, Z1 <= 1,  X1 + Y1 + Z1 = 1) określające z jakim prawdopodobieństwem Adam wybierze papierkamień i nożyczki. Druga linia zawiera liczby X2 Y2 Z2 ( 0 <= X2Y2, Z2 

<= 1,  X2 + Y2 + Z2 = 1 ) określające z jakim prawdopodobieństwem Gosia wybierze papierkamień i nożyczki.

출력

Dla każdego zestawu testowego należy wypisać:

  • "ADAM" jeśli Adam ma większe szanse na zwycięstwo
  • "GOSIA" jeśli Gosia ma większe szansce na zwycięstwo
  • "=" jesli Adam i Gosia mają równe szanse na zwycięstwo

예제 입력 1

3
0.34 0.33 0.33
0.00 0.00 1.00
0.50 0.50 0.00
0.33 0.33 0.34
1.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.00

예제 출력 1

GOSIA
=
ADAM

출처

Contest > Spot > FallSpot 2010 1-3번