시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
2 초 128 MB 2 2 2 100.000%

문제

Hektor zapisał na kartce kilka przedziałów liczb całkowitych postaci A - B ( obustronnie domkniętych, więc zawierających wszystkie liczby od A do B włącznie z A i B ). Teraz zastanawia się ile liczb całkowitych należy do co najmniej jednego z jego przedziałów.

Napisz program, który będzie odpowiadał na to pytanie.

입력

W pierwszej linii znajduje się jedna liczba naturalna Z ( 1 <= Z <= 10 ) oznaczająca liczbę zestawów testowych. Następnie opisywane są kolejne zestawy.

W pierwszej linii zestawu znajduje się liczba naturalna N ( 1 <= N <= 106 ) oznaczająca liczbę przedziałów zapisanych przez Hektora.

W kolejnych N liniach podawane są przedziały w postaci oddzielonych spacjami liczb Ai i Bi ( -109 <= AiBi <= 109 oraz Ai <= Bi ).

출력

Dla każdego zestawu testowego w osobnej linii należy wypisać ile liczb całkowitych należy do co najmniej jednego z pośród podanych przedziałów.

예제 입력 1

2
2
1 4
2 5
2
1 1
5 5

예제 출력 1

5
2