시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 3 3 2 100.000%

문제

Pomalowano wszystkie liczby wymierne dodatnie dwoma kolorami - czerwonym i niebieskim - w taki sposób, że:

  • liczby różniące się o 1 są pomalowane różnymi kolorami
  • liczby do siebie odwrotne są pomalowane tym samym kolorem
  • liczba 1 jest pomalowana kolorem czerwonym

Jakimi kolorami pomalowane są poszczególne liczby?

입력

W pierwszej linii znajduje się jedna liczba naturalna Z ( 1 <= Z <= 20 ) oznaczająca liczbę zestawów testowych. Następnie opisywane są kolejne zestawy.

W pierwszej i jedynej linii zestawu znajduje się jedna liczba wymierna w postaci "a / b" gdzie a, b są dodatnimi liczbami całkowitymi ( 1 <= a<= 109).

출력

Dla każdego zestawu testowego w osobnej linii należy wypisać kolor danej liczby - "czerwony" lub "niebieski".

예제 입력 1

3
4 / 2
1 / 3
101 / 171

예제 출력 1

niebieski
czerwony
czerwony

힌트

4 / 2 = 2 = 1 + 1, więc musi to być kolor przeciwny do koloru 1.

1 / 3 = 1 / ( 3 ) = 1 / ( 1 + 2 ), czyli musi to być kolor przeciwny do koloru 2.