시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 1 1 1 100.000%

문제

Firma Instant Preprocessing ma hierarchiczną strukturę zwierzchnictwa:

  • Każda osoba ma co najwyżej jednego bezpośredniego przełożonego.
  • Relacja bycia przełożonym jest przechodnia, co oznacza, że jeśli A jest przełożonym B ( niekoniecznie bezpośrednim ) i B jest przełożonym C, to A jest przełożonym C.
  • W relacji nie występują cykle, to znaczy nie istnieją 2 osoby A,B takie, że: A jest przełożonym B i B jest jest przełożonym A

Firma postanowiła zorganizować mistrzostwa w siatkówce plażowej w których startują dwuosobowe zespoły złożone z pracowników firmy. Aby pracownicy nie czuli się skrępowani, mogą powstawać tylko pary (A,B) takie, że A nie jest przełożonym B i B nie jest przełożonym A. Ile maksymalnie drużyn może wystartować w mistrzostwach?

Jedna osoba może wejść w skład co najwyżej jednej drużyny.

입력

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba zestawów test owych Z ( 1 <= Z <= 10 ).

W pierwszej lini pojedynczego zestawu znajduje się liczba N ( 1 <= N <= 10) oznaczająca ilość pracowników firmy. W drugiej lini znajduje się N liczb ai ( 1 <= ai <= N lub ai = -1 ). ai oznacza numer bezpośredniego przełożonego osoby numer i. Jeśli a= -1, to i-ta osoba nie ma przełożonego.

출력

Dla kazdego zestawu testowego wypisz w osobnej linii maksymalną ilość drużyn jaka może wystartować w mistrzostwach.

예제 입력 1

2
6
-1 1 2 3 4 5
6
-1 -1 -1 1 4 5

예제 출력 1

0
2