시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 13 10 7 87.500%

문제

Hektor z Wiktorem grają w prostą grę.

Na stole leży N kamyków. Gracze na zmianę, począwszy od Hektora, zabierają od 1 do K kamyków ze stołu. Wygrywa gracz, który zdejmie ostatni kamień.

Kto wygra, jeśli żaden z graczy nie popełnia błędów?

"Nie popełnianie błędów" oznacza tu wykonywanie ruchu gwarantującego zwycięstwo zawsze kiedy taki istnieje.

입력

W pierwsze linii znajduje się liczba zestawów testowych Z ( 1 <= Z <= 10). Następnie podawane są opisy kolejnych zestawów.

W pierwszej linii zestawu znajdują się dwie opisane w treści liczby naturalne N i K ( 1 <= N , <= 1000000 ).

출력

Dla każdego zestawu w osobnej linii wypisz imię gracza, który wygra daną rozgrywkę.

예제 입력 1

3
10 4
9 4
2 1

예제 출력 1

Wiktor
Hektor
Wiktor

출처

Contest > Spot > HotSpot 2010 1-3번