시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 11 10 8 88.889%

문제

Kapitan Pitt postanowił zbudować płot. Jednym z problemów które musi rozwiązać jest zdobycie desek o łącznej długości K

Sprawa nie jest prosta, bo Kapitan Pitt ma do dyspozycji tylko:

  • Maszynę, która może przeciąć dowolną deskę dokładnie na pół
  • Jedną deskę o długości będącej dowolną, wskazaną przez Kapitana Pitta potęgą dwójki ( dostarczy ją znajomy stolarz )

Jaka jest minimalna liczba cięć, którą należy wykonać, aby wśród powstałych w wyniku cięć desek istniał podzbiór o długościach sumujących się do K?

입력

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba zestawów testowych Z ( 1 <= Z <= 10 ). Następnie opisywane są kolejne zestawy testowe.

W pierwszej linii opisu zestawu znajduje się liczba naturalna K ( 1 <= K <= 1 000 000 000 000 ), oznaczająca łączną długość desek, której potrzebuje Kapitan Pitt.

출력

Dla każdego zestawu należy w osobnej linii wypisać jedną liczbę, będącą minimalną liczbą cięć, które musi wykonać Kapitan Pitt.

예제 입력 1

2
3
4

예제 출력 1

2
0

출처

Contest > Spot > HotSpot 2010 2-1번