시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
5 초 128 MB 3 2 2 100.000%

문제

Wlazł kotek na płotek i skacze.

Płotek składa się z N sztachetek rozmieszczonych równomiernie na planie okręgu. Kotek skacze po płotku co K sztachetek ( czyli dla N = 8 i K = 3 kotek skacze kolejno na sztachetki: 1, 4, 7, 2, ... ). Kotek skacze tak długo, jak długo staje na sztachetkach, których jeszcze nie odwiedzał. Kiedy tylko dotrze do sztachetki na którą kiedyś już skoczył, od razu schodzi z płotka.

Znając liczbę sztachetek N wyznacz wszystkie możliwe K ( 1 <= K <= N ) dla których kotek skacząc w opisany wyżej sposób odwiedza wszystkie sztachetki w płocie.

입력

W pierwsze linii znajduje się liczba zestawów testowych Z ( 1 <= Z <= 10). Następnie podawane są opisy kolejnych zestawów.

W jedynej linii zestawu znajduje się opisana w treści liczba naturalna N ( 1 <= N  <= 1000000 ).

출력

Dla każdego zestawu w osobnej linii wypisz wszystkie możliwe wartości K ( zgodnie z opisem w treści ) w kolejności rosnącej, oddzielając kolejne liczby spacjami.

예제 입력 1

4
1
2
7
8

예제 출력 1

1 
1 
1 2 3 4 5 6
1 3 5 7

출처

Contest > Spot > HotSpot 2010 2-2번